Heugem: Natuurgebied De Kleine Weerd.

De Kleine Weerd ligt in de uiterwaarden van de Maas op de oostelijke rivieroever.

Door de vergraving van de Kleine Weerd zijn hogere en lagere delen ontstaan, waarvan de laatste bij hoog water overstromen. In de zuidoosthoek is een hoogwatervluchtplaats aangelegd voor dieren. Dwars door het gebied loopt een ondiepe nevengeul van de Maas.  Door de stroming is langs de Maasoever een klif ontstaan van ruim een meter hoogte, een favoriete broedplaats voor ijsvogels. Wilgen en elzen vormen een natuurlijke oeververdediging. Op de oude akkers zijn voornamelijk vlieren tot ontwikkeling gekomen; verder veel rode kornoeljes en enkele andere struiksoorten. De Kleine Weerd is thans het belangrijkste verspreidingsgebied van het groot glaskruid in Nederland. In de nazomer bloeien koninginnekruid en late guldenroede.

Naast de ijsvogel zijn er zo'n 35 andere vogelsoorten gesignaleerd, waaronder tjiftjaf, zwartkop, grasmus en winterkoning.

De Kleine Weerd is uitermate geschikt voor het fotograferen Sint Pietersberg, Slavante en Sint Pieter aan de overkant van de maas door de open ruimtes in het gebied langs de maas, deze directe omgeving van de Kleine Weerd worden in deze fotoreportage meegenomen.